14.02.20: OPEN CALL for mosaikk#11: BEVÆGELSE

Upload dit bidrag under ‘Send os dit bidrag’ eller send dit bidrag til redaktion@mosaikk.dk senest d. 14. februar 2020 kl. 23.59!

Temaet er BEVÆGELSE!

Hvad kan rummes i ordet bevægelse? Bevægelse har retning, bevægelse er noget, der folder sig ud i tid og rum. Noget uafsluttet eller allerede endt. Det har udstrækning, er en håndsrækning, et lille smil. Det er bølgeformet, og det går i ring – eller kredsløb. En registrering af noget, der har udfoldet sig. En retning eller en vision som konkret politisk aktivisme, især klimabevægelser her for tiden – græsrodsbevægelser. Men bevæger vi os nogen vegne? Hastighed som betegnelse, der knytter sig til vores egen tid – omstillingsparathed og fleksibilitet. Vi bevæger os op og ned, danser, bevæger os i slowmotion, transporterer os over store afstande, løfter hånden til en vinken. At blive bevæget, at græde eller at synke ned i en energi. Energi som noget der kan sætte stof i bevægelse. Noget der kan skabe rørelse i vores indre. Som modsætning til bevægelse er stilstand eller en bevægelse fanget i et øjeblik i et foto eller maleri. En form der ikke vil vende sig ind i sig selv, men bryde ind i verden. Den indadvendte bevægelse. Musik er bølger, der rammer os og skaber bevægelse i vores kroppe. Ordet kan knytte sig til konkrete forgange tider – kunstneriske bevægelser der for hundreder af år siden udforskede grænserne for vores forståelse.

Måske tænker du på noget helt andet, når du læser ordet bevægelse? Vis det i dit bidrag.

Helt praktisk er vi åbne over for alle former for bidrag: visuel kunst, akademiske artikler, essays, poesi, prosa, interviews – måske endda noget vi ikke engang har overvejet endnu. Skriver du en akademisk artikel, modtager vi 2-5 normalsider plus et kort abstract om, hvorfor eller hvordan dit bidrag relaterer sig til temaet. Sender du et kunstnerisk bidrag, så tilføj en linje eller to om bidragets tematiske relevans.

Det eneste krav til de indsendte bidrag er, at de relaterer sig til det kunstneriske og kulturelle, der er fundamentet for mosaikk og IKK, og det kommende nummers tema, bevægelse. Og at dette tydeligt fremgår i bidraget.
På trods af at magasinet har til huse på Københavns Universitet, er det frit for alle at indsende bidrag!


Det er en af vores redaktionelle praksis, at alle tekstbidrag gennemgår en redigeringsproces, og vi vil derfor bede eventuelle bidragsydere at sætte kryds i kalenderen aftenen onsdag d. 4 marts.