01.03.21 OPEN CALL for mosaikk #13: FREMMED

Nyt semester betyder ny udgave af Mosaikk, som i år har fået temaet “Fremmed”! 

🎉

Det fremmede er det ukendte, det skjulte, det vi endnu ikke har regnet ud. Den menneskelige natur vil gerne forstå alt, men det fremmede består, uanset hvor meget vi prøver at gøre os det bekendt. Nogen mener at kunsten skal gøre fremmed, at den skal minde os om at intet er rigtig vidst, at alt omkring os bør sanses som et fremmed bekendtskab. Den kan minde os om, at selv vores tætteste venner – eller mest fortrolige idéer – kan blive fremmede for os, så snart vi ændrer vores perspektiv. Det fremmede er fantasien, der prøver på at forestille sig, hvad der gemmer sig i nattens mørke, eller hvem der venter bag den lukkede dør. Det er uendelige muligheder, der baner vejen for fantastiske fortællinger og mystiske forestillinger. Gør teknologien os fremmed? I en tid med afstand og digitalisering bliver den velkendte hverdag fremmed for os, mens verdenen kravler længere og længere væk fra vinduet. Menneskelige relationer bliver reduceret til binære kodestrømme, som trænger længere ind i verdensforståelsen, for at beskytte os fra ukendte konsekvenser. 

🤔

 Vis det i dit bidrag!Helt praktisk er vi åbne over for alle former for bidrag: visuel kunst, akademiske artikler, essays, poesi, prosa, interviews, lyd, video – måske endda noget vi ikke engang har overvejet endnu. Skriver du en akademisk artikel, modtager vi typisk 2-5 normalsider plus et kort abstract om, hvorfor eller hvordan dit bidrag relaterer sig til temaet. Sender du et kunstnerisk bidrag, så tilføj en linje eller to om bidragets tematiske relevans.Det eneste krav til de indsendte bidrag er, at de relaterer sig til det kunstneriske og kulturelle, der er fundamentet for mosaikk og IKK, og det kommende nummers tema, fremmed. Og at dette tydeligt fremgår i bidraget.
På trods af at magasinet har til huse på Københavns Universitet, er det frit for alle at indsende bidrag!Upload dit bidrag på vores hjemmeside (http://mosaikk.dk/send-os-dit-bidrag/), eller send dit bidrag til vores mail: redaktion@mosaikk.dk
Senest d. 1. marts 2021 kl. 23.59
Det er en af vores redaktionelle praksis, at alle tekstbidrag gennemgår en redigeringsproces, og vi vil derfor bede eventuelle bidragsydere samarbejde med vores frivillige redaktører.Vi glæder os til at læse jeres bidrag!